Three Woodcutters (Три дровосека, 1959) by Leonid Amalrik

Current Page || History

Three Woodcutters
Три дровосека
Tri drovoseka (ru)
Kolm puuraidurit (et)
Ba tiều phu (vi)

Year 1959
Director(s) Amalrik Leonid
Studio(s) Soyuzmultfilm
Language(s) Russian
Genre(s) Comedy
Folklore & myth (Rus./East Slavic)
Animation Type(s)  Drawn (cel)
Length 00:10:11
Wordiness 8.66
Animator.ru profile Ru, En
225 visitors

Subtitles:
Tri drovoseka.1959.en.1.25fps.1681988732.srt
Date: April 20 2023 11:05:32
Language: English
Quality: good
Upload notes: 84 characters long (view)
Creator(s): Eus, Niffiwan

Tri drovoseka.1959.et.1.25fps.1554953936.srt
Date: April 11 2019 03:38:56
Language: Estonian
Quality: unknown
Upload notes: 95 characters long (view)
Creator(s): Pastella

Tri drovoseka.1959.vi.1.25fps.1597608174.srt
Date: August 16 2020 20:02:54
Language: Vietnamese
Quality: unknown
Upload notes: 238 characters long (view)
Creator(s): Cynir


Is the video not playing correctly? Click here.

Description:

The story of how Bubble, Straw and Bast Shoe went to look for firewood. Based on a Russian folk tale.

The original folk tale was first recorded in Perm oblast by A.N. Afanasyev in the mid-19th century. It is one of the shortest Russian folk tales:

Once upon a time there lived a bubble, straw and a bast shoe; they went into the forest to cut wood, but once they reached the river, they did not know how to cross it. The bast shoe said to the bubble:

- Bubble, let's swim across on you!

- No, bast shoe, it will be better if the straw stretches from shore to shore, and we walk over on her.

The straw stretched across the river, the bast shoe walked upon her, and the straw broke. The bast shoe fell into the water, and the bubble laughed, laughed, and burst!


 

DISCUSSION1.Cynir

BONG BÓNG, CỌNG RƠM VÀ CHIẾC HÀI
ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА И ЛАПОТЬ

Ngày xưa có ba bạn thân là bong bóng, cọng rơm và chiếc hài.
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть.

Một hôm, chúng rủ nhau vào rừng đốn củi. Đến một con sông, chúng không biết làm thế nào để qua.
Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку.

Chiếc hài bèn bảo bong bóng :
Лапоть говорит пузырю :

- Này bong bóng, cậu cho chúng tớ ngồi lên cậu để bơi qua sông chứ ?
- Пузырь, давай на тебе переплывем !

Nhưng bong bóng tinh ranh nói :

- Không, hài ạ ! Để cọng rơm giăng từ bờ này sang bờ kia, còn chúng mình đi trên nó thì hơn.
- Нет, лапоть ! Пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдем.

Thế là cọng rơm căng ra. Khi chiếc hài đang qua sông thì cọng rơm đứt bục. Hài ngã tòm xuống nước.
Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду.

Thấy thế bong bóng cười ha hả, nó cười to đến mức vỡ tan tành.
А пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.

【Aleksandr. N. Afanasiyev】


Reply


To add comment, please login or register.