Current Page || History

Subtitles for The Bullfinch (1983)


Vietnamese
June 16 2022 22:38:14
Created by Cynir
Snegir.1983.vi.1.25fps.1655419094.srt ⭳
Quality: unknown

Cậu bé nọ đòi mẹ mua chim hồng tước, nhưng mẹ bảo cậu nghịch quá nên không đáng chịu phạt. Thế là cậu ra sức phấn đấu chăm ngoan hơn để được mẹ chiều lòng.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 19.2.

The text content of the file is: