Current Page || History

Subtitles for A New Year Journey (1959)


Vietnamese
December 27 2022 09:11:21
Created by Cynir
Novogodneye puteshestviye.1959.vi.1.24fps.1672132281.srt ⭳
Quality: unknown

Cậu bé Kolya ở Moskva muốn tặng ba đang làm việc ở trạm nghiên cứu Nam Cực một cây tân niên, nhưng làm thế nào đi đến đó kịp trước thềm năm mới bây giờ ?

Video preview(s):
Multiplier is 24/25.
Offset is 5.1.
Multiplier is 24/25.
Offset is -0.6.

The text content of the file is: