Current Page || History

Subtitles for About Sidorov Vova (1985)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:26
Created by Cynir
Pro Sidorova Vovu.1985.vi.1.25fps.1565477486.srt ⭳
Quality: unknown

Quý tử Vova Sidorov sinh ra trong một gia đình rất đông họ hàng, cho nên tự tấm bé cậu đã được ông bà, cha mẹ cho chí cô dì chú bé chăm chút tới mức sinh hư. Cho đến khi cậu được giấy gọi tòng quân, cả nhà cũng kéo nhau đi đăng trình cùng để tiện săn sóc không khác gì vua con. Đơn vị bắt đầu xem xét trường hợp Vova để có kế hoạch rèn dưỡng cậu biết sống độc lập hơn.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 3.

The text content of the file is: