Current Page || History

Subtitles for The Shepherdess and the Chimney Sweep (1965)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:14
Created by Cynir
Pastushka i trubochist.1965.vi.1.25fps-DVDRip.1565477474.srt ⭳
Quality: unknown

Ở một tiệm ngoạn cụ, cô chăn chiên đem lòng yêu chàng cạo ống khói, nhưng ông nội cô là Lão Kễnh bằng sứ kí kiểu không cho phép. Cả hai bèn trốn đi với hi vọng tìm được chân trời hạnh phúc.

Video preview(s):
Multiplier is 1.0038.
Offset is 1.4.
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: