Current Page || History

Subtitles for The Little Pipe and the Little Jug (1950)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:22
Created by Cynir
Dudochka i kuvshinchik.1950.vi.1.25fps.1565477482.srt ⭳
Quality: unknown

Cô bé Zhenya lười biếng muốn hái đầy dâu chín trước các bạn. Ông yêu tinh nấm hiện ra xin biếu cô bé chiếc tiêu thần để thỏa ước nguyện, nhưng đổi lại, cô phải cho ông chiếc bình cầm theo. Zhenya phân vân lắm, vì cô đòi cả hai.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.6.
Multiplier is 1.
Offset is 13.

The text content of the file is: