Current Page || History

Subtitles for Vanka Zhukov (1981)


Vietnamese
September 16 2019 13:26:24
Created by Cynir
Vanka Zhukov.1981.vi.1.25fps.1568640384.srt ⭳
Quality: unknown

Theo đoản thiên «Vanka» của tác gia Anton P. Chekhov, kể về cậu bé Vanka tội nghiệp biên thư cho ông nội trong đêm Giáng Sinh buồn hiu hắt.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: