Current Page || History

Subtitles for Zai and Chik (1952)


Vietnamese
August 06 2020 20:36:14
Created by Cynir
Zay i Chik.1952.vi.1.25fps.1596746174.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim giáo dục trẻ em hướng tới sự chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.

Hai anh em Zay và Chik nhận lời mời của chú Mùi Tây đi xem buổi hòa nhạc. Trên đường tới nhà hát, vì nghịch ngợm mà hai chú nhiều lần mắc lỗi vi phạm các quy tắc qua đường - chơi bóng này, chạy trên đường có đèn đỏ này, trốn dưới gầm xe đò này... Và tất nhiên, mọi việc trở nên rắc rối. Cuối cùng, bác sĩ Ái Đau Quá tốt bụng phải đến giúp hai chú. Nhưng để giúp mọi người khỏi bị ảnh hưởng là không hề đơn giản...

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -3.2.
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: