Current Page || History

Subtitles for A Long Time Ago (1990)


Vietnamese
June 24 2020 05:26:28
Created by Cynir
Kogda-to davno.1990.vi.1.25fps.1592976388.srt ⭳
Quality: unknown

Cuộc cách mạng kĩ nghệ đã tạo ra một quái vật khủng khiếp. Ngày nọ, rồng tấn công đô thị rồi cướp đi mĩ nhân Kora. Vậy là tráng sĩ Zor phải đơn thương độc mã tới tận hang rồng mà cứu người yêu.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: