Current Page || History

Subtitles for Icarus and the Wise Men (1976)


Vietnamese
August 30 2020 03:35:40
Created by Cynir
Ikar i mudretsy.1976.vi.1.25fps.1598758540.srt ⭳
Quality: unknown

Xưa thế gian có kẻ lập dị tên Ikaros. Láng giềng anh ta tuyền nhân vật khôn ngoan đã được danh vị để đời.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: