Current Page || History

Subtitles for The Firebird (1984)


Vietnamese
January 08 2024 05:09:08
Created by Cynir
Zhar-ptitsa.1984.vi.1.25fps.1704690548.srt ⭳
Quality: unknown

Một đêm trong thượng uyển, hoàng tử Ivan bắt được cọng lông đuôi Chim Lửa. Thế rồi chàng Ivan cưỡi con Sói Xám đem chiếc lông lửa ấy đi trừ rồng để cứu mĩ nhân Vasilisa, đem về thái bình cho xứ sở.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: