Current Page || History

Subtitles for An Eagle's Feather (1946)


Vietnamese
October 05 2021 03:59:44
Created by Cynir
Orlinoye pero.1946.vi.1.25fps.1633406384.srt ⭳
Quality: unknown

Chú thỏ nhút nhát tình cờ nhặt được chiếc lông chim ưng, và thế là chú ta gài lên đầu để ra oai. Nhưng hỡi ôi, lão gấu hung dữ bèn bắt nạt nàng thỏ yêu kiều, buộc chú thỏ nhát phải ra tay cứu người yêu.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.5.

The text content of the file is: