Current Page || History

Subtitles for Prometheus (1974)


Vietnamese
October 02 2021 09:50:12
Created by Cynir
Prometey.1974.vi.1.25fps.1633168212.srt ⭳
Quality: unknown

Thần bất tử Prometheús không chấp nhận sự giữ rịt mà lãng phí lửa thiêng trên đỉnh Ólympos. Thần bèn đánh cắp để đem xuống thế gian ban cho nhân loại sưởi ấm và cải thiện sinh hoạt. Đấng Zeús độc đoán nổi trận lôi đình đã hạ lệnh bắt Prometheús về trị tội. Phim rất hay, từng chiếu trên VTV1 !

Video preview(s):
Multiplier is 25/24.
Offset is 3.
Multiplier is 1.
Offset is 6.

The text content of the file is: