Current Page || History

Subtitles for Wash-'em-Clean (1954)


Vietnamese
October 14 2021 21:21:57
Created by Cynir
Moydodyr.1954.vi.1.25fps.1634246517.srt ⭳
Quality: unknown

Theo danh phẩm của tác gia Korney Chukovsky về cậu bé lười tắm bẩn hôi bị chú bồn rửa dạy nên người như thế nào. Phim rất hay, từng chiếu trên VTV3 !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 6.5.
Multiplier is 1.
Offset is 6.1.
Multiplier is 1.
Offset is -29.3.

The text content of the file is: