Current Page || History

Subtitles for Azerbaijani Lullaby (2005)


Azeri
April 10 2022 01:56:50
Created by Nergis üner, Niffiwan
Azerbadzhanskaya kolybelnaya.2005.az.1.25fps.1649555810.srt ⭳
Quality: unknown

Transliteration: Nergis üner. Timings: Niffiwan

Şirin-şirin yat, ay balam
Boya başa çat ay balam
Səndə bir gün öz səsini
El səsinə qat ay balam
Sənə deyir lay lay
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən

Hər şöhrətim şanım sənsən
Candan ayrı canım sənsən
Nə təmizdir gül nəfəsin
Sən ətirli bir çəmənsən
Sənə deyər lay lay
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən

Yat ay quzum şirin şirin
Həyat sənin dövran sənin
Qayğısıyla boy atırsan
Qucağında bu vətənin

Sənə deyir lay lay
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən

Sənə deyir lay lay
Hər ötən quş, hər axan çay
Bu gözəl şən anamız vətən

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: