Current Page || History

Subtitles for Merry-Go-Round 2 (1970)


Vietnamese
June 17 2023 01:39:43
Created by Cynir
Vesyolaya karusel 2.1970.vi.1.25fps-only2geese.1686965983.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện về hai chú ngỗng tinh nghịch trêu bà trong lúc bà không để ý. Bài ca này từng rất phổ biến trong thiếu nhi Việt Nam thập niên 1980-90.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: