Current Page || History

Subtitles for Ara, bara, puch! (1986)


Vietnamese
January 10 2023 18:20:51
Created by Cynir
Ara, bara, pukh.1986.vi.1.25fps.1673374851.srt ⭳
Quality: unknown

Ấu trĩ viên nọ có cô bé Katya Kuznetsova ưa mộng tưởng. Một ngày mưa nọ, cô ước được bay đến xứ sở các chú lùn bảy màu rực rỡ, và thế là cô niệm chú...

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: