Current Page || History

Subtitles for The Story of a Crime (1962)


Vietnamese
April 02 2023 11:59:31
Created by Cynir
Istoriya odnogo prestupleniya.1962.vi.1.24fps.1680436771.srt ⭳
Quality: unknown

Một ban sớm, công dân Vasiliy Vasiliyevich Mamin bỗng dưng cầm cái chảo chiên phang bể đầu hai bà láng giềng. Tội ác dậy đất nầy khiến không chỉ khu tập thể mà cả dãy phố đều vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, các sĩ quan an ninh quyết định lần theo các đầu mối để trở ngược về cái đêm trước khi án mạng sảy ra, xem rằng cớ gì mà một công dân có thể nói là lương thiện vào bậc nhất lại dám gây hành vi bất lương đến thế.

Bộ phim nầy được xem là kiệt tác trong sự nghiệp của cả đạo diễn Fyodor Khitruk và nhà biên kịch tài danh Mikhail Volpin. Phim đã được chiếu trên VTV1 và VTV3 rất nhiều lần !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -0.2.
Multiplier is 1.
Offset is 14.3.
Multiplier is 24/25.
Offset is 1.9.

The text content of the file is: