Current Page || History

Subtitles for The Tale of the Blue Cloak (1997)


Vietnamese
September 29 2021 16:06:33
Created by Cynir
Skazka o siney svitke.1997.vi.1.25fps.1632931593.srt ⭳
Quality: unknown

Công chúa Alyona bị phụ vương ép gả cho kẻ mà nàng không yêu và càng chẳng biết mặt. Đức vua chịu không nổi bản tính mè nheo láu lỉnh của con, bèn mở hội thi ú tim để tim cho được chàng rể đủ trí dũng mà nối ngôi mình. Thế là Alyona đan một chiếc áo choàng xanh cho tình quân khoác vào hòng đối phó nhà vua.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: