Current Page || History

Subtitles for Sherlock Holmes and I (1985)


Vietnamese
August 16 2020 19:32:22
Created by Cynir
My s Sherlokom Holmsom.1985.vi.1..1597606342.srt ⭳
Quality: unknown

Thám tử tài hoa Sherlock Holmes cùng chú chó trung thành Tom lần theo dấu vết của hai tên mafioso Bé Bự và Đuôi Xanh, qua đó triệt phá âm mưu thụt két các nhà băng London.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is 4.5.

The text content of the file is: