Current Page || History

Subtitles for The Return from Olympus (1969)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:22
Created by Cynir
Vozvrashcheniye s Olimpa.1969.vi.1.25fps.1565477482.srt ⭳
Quality: unknown

Tong thần điện, tráng sĩ Herakles phải tranh cãi với con chim ưng của đấng Zeús hòng tìm ra lẽ sống ở đời : Hưởng vinh hoa phú quý và bất tử trên đỉnh Ólympos nhưng bỏ mặc nhân loại điêu linh, hay về cuộc sống bình dân ngắn ngủi để cứu chuộc nhân gian khỏi mọi khổ ải.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 1.5.

The text content of the file is: