Current Page || History

Subtitles for The Smile of Leonardo da Vinci (1986)


Vietnamese
July 09 2024 15:57:11
Created by Cynir
Ulybka Leonardo da Vinchi.1986.vi.1.25fps.1720540631.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim phô diễn những kinh nghiệm để đời của đại danh họa Leonardo da Vinci thông qua vài di tác đặc sắc của ông. Phim rất hay, có nhiều điều đáng ngẫm !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: