Current Page || History

Subtitles for The Yellow Stork (1950)


Vietnamese
February 22 2021 02:18:06
Created by Cynir
Zhyoltyy aist.1950.vi.1.25fps.1613960286.srt ⭳
Quality: unknown

Chàng nhạc công lang thang luôn đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người bằng tiếng sáo nên thơ. Thế nhưng lão huyện quan độc ác vô cùng phẫn nộ vì người nhạc công chỉ muốn cúi đầu phụng sự muôn dân chứ không phải mình, bèn sai lính điệu cổ chàng về hành hình. Nhạc công bèn họa trên tường một con cò vàng, và khi cò bất thần cử động, chàng đã dùng con vật vẽ ấy để trừng trị bọn tham quan ô lại, đem lại thái bình cho xứ sở.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is -0.2.

The text content of the file is: