Current Page || History

Subtitles for Results of the XIII Party Congress (of Cooperation) (1925)


Vietnamese
July 17 2023 00:32:15
Created by Cynir
Chto skazal XIII syezd partii o kooperatsii.1925.vi.1.25fps.1689553935.srt ⭳
Quality: unknown

Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Toàn Liên Minh năm 1924 có hai vấn đề trọng tâm : Công bố chúc thư của lĩnh tụ Vladimir Ilyich Lenin và ban hành nghị quyết trung ương về vấn đề hợp tác xã lao động. Bộ phim nhằm tuyên truyền cho chính sách rất mới này !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: