Current Page || History

Subtitles for Soon There Will Be Rain (1959)


Vietnamese
May 06 2023 06:25:18
Created by Cynir
Skoro budet dozhd.1959.vi.1.25fps.1683354318.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim phỏng theo một dân thoại rất nổi tiếng tại Việt Nam, là bài thực hành của nhóm hoạt họa sĩ tiên phong được cử sang học tại Tô Liên, dưới sự chỉ đạo của các giáo sư kiêm đạo diễn lừng danh hãng Soyuzmultfilm.

Một năm đại hạn, muôn loài khát cháy bèn theo lời hiệu triệu của chú Cóc bé con mà lên thiên đình kiện Ông Giời sao nỡ giữ nước khiến sinh linh than khổ. Thế nhưng Giời vì thua bà Thần Hạn trong ván cờ thế chấp mà đành để bà ta cướp hết nước ở thế gian.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: