Current Page || History

Subtitles for Hedgehog in the Fog (1975)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:00
Created by Cynir
Yozhik v tumanye.1975.vi.1.25fps.1565477460.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện về chú nhím xuyên màn sương dày ban khuya sang nhà bạn gấu ngồi thưởng sao với nhau. Phim rất hay, từng chiếu trên VTV1 !

Video preview(s):
Multiplier is 25/24.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is -0.4.

The text content of the file is: