Current Page || History

Subtitles for The Lovely Girl (1977)


Vietnamese
September 18 2020 19:11:24
Created by Cynir
Milovitsa.1977.vi.1.25fps.1600456284.srt ⭳
Quality: unknown

Chàng ngốc thôn ổ đòi cưới Ái Nương xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mong manh vì là tia nắng, em gái thần Giời Hồng, cho nên mối tình của nàng cũng như tia nắng vậy - sẽ biến mất khi hoàng hôn buông.

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: