Current Page || History

Subtitles for Olympians (1982)


Vietnamese
October 16 2021 02:22:23
Created by Cynir
Olimpioniki.1982.vi.1.25fps.1634350943.srt ⭳
Quality: unknown

Truyện phim khảo lược hành trình từ cổ đại tới hiện đại của Olympiakós, đồng thời lí giải nguồn gốc một số thể lệ thi đấu được áp dụng cho tân kì. Phim rất hay, từng chiếu trên VTV3 !

Video preview(s):
Multiplier is 1.
Offset is 0.

The text content of the file is: