Current Page || History

Subtitles for The First Lesson (1948)


Vietnamese
December 10 2023 12:37:21
Created by Cynir
Pervyy urok.1948.vi.1.25fps.1702211841.srt ⭳
Quality: unknown

Ba anh em gấu con phải nhận bài học nhớ đời về việc khai thác mật ong.

Video preview(s):
Multiplier is 25/24.
Offset is -20.
Multiplier is 1.
Offset is 0.
Multiplier is 1.
Offset is 15.

The text content of the file is: